Voor ouders

Wij begrijpen dat het voor de ouders van de kinderen en jongeren die bij ons wonen, verschrikkelijk moeilijk moet zijn dat ze niet thuis kunnen wonen. Het liefst willen kinderen bij hun ouders wonen en helemaal niet in een gezinshuis.
Helaas is het soms de beste keuze dat een kind andere opvoeders om zich heen heeft.
Bij ons zijn wij dat, opvoeders.
We zijn dus niet plaatsvervangend ouders of concurrenten. Wij zijn een station dat ook weer wordt gepasseerd, ouders blijven altijd.
De tijd die de kinderen en jongeren bij ons wonen, willen we wel nuttig besteden.

Vanzelfsprekend zorgen we voor veiligheid en goede zorg, daar mogen de ouders vanuit gaan. Die zorg gaat wat ons betreft ook naar jullie, als ouders uit. Ouders zijn onlosmakelijk verbonden met hun kinderen en dat zal altijd zo blijven. Wij willen helpen bij het herstel van relatie en bij het verwerken van alle ellende die vooraf is gegaan aan het verhuizen van de kinderen. Ouders zijn het allerbelangrijkst voor de kinderen en jongeren die bij ons wonen. 

We willen ouders zoveel als mogelijk betrekken en informeren. Ouders kennen uiteindelijk hun kinderen het beste en wat ouders ons kunnen vertellen is van enorme waarde. Een plaatsing bij ons kan alleen werken wanneer wij ook met de ouders een goede samenwerking en verstandhouding hebben. Daar streven we naar en daar doen wij ons best voor.

Ouders moeten zich bij ons welkom voelen en weten dat ze gezien worden door ons.