Gezinshuis Woonst
onderdeel van de Driestroom

Voor ouders

Kinderen horen bij hun ouders te wonen en niet in een gezinshuis of pleeggezin.
Misschien een opmerkelijke zin op de site van een gezinshuis maar een belangrijk uitgangspunt.
Soms is het jammer genoeg wel nodig dat een kind (tijdelijk) niet thuis woont bijvoorbeeld omdat er gevaarlijke situaties zijn, of wanneer ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om hun kind op te voeden.

Daarom zijn wij ons gezinshuis Woonst begonnen.
Om voor kinderen een veilige plek te bieden die niet thuis kunnen wonen.
Niet alleen de kinderen zijn daarbij belangrijk ook de ouders vinden wij belangrijk en we zullen altijd proberen om goed samen te werken.
We zullen altijd in de gaten blijven houden of een kind nog bij ons moet blijven wonen of dat er een mogelijkheid is om terug te gaan wonen bij de ouders.
Wanneer we vinden dat een kind weer naar huis kan, zullen we dat met jullie als ouders en alle instanties daarom heen bespreekbaar maken zodat het op een open en eerlijke manier onderzocht wordt.

Wat ook belangrijk is, is dat wij niet "vervangende ouders" zijn, de kinderen die bij ons wonen hebben al ouders, wij zijn geen concurrentie. Wij zijn tijdelijk in beeld als deskundige opvoeders en ondersteuners naar jullie als ouders toe. Wij zijn Esther en Harry en niet papa of mama of heit of mem. Jullie zullen altijd het belangrijkste voor de kinderen blijven, jullie zullen er altijd voor ze blijven.

Hoe moeilijk een uithuisplaatsing ook is, we willen samen met de ouders werken aan wat nodig is voor de kinderen dit bij ons in het gezinshuis wonen. Dat kan kort duren maar soms ook lang zelfs totdat een kind volwassen is. De tijd dat een kind bij ons woont zullen we besteden aan verwerken van alles dat ze is overkomen, een positief contact met de ouders en wanneer mogelijk, een terug naar huis traject inzetten.