Gezinshuis Woonst
onderdeel van de Driestroom

Voor verwijzers

Ons gezinshuis heeft plaats voor vijf kinderen/jongeren. We zijn een intensief gezinshuis volgens de vastgelegde afspraken hierover met het SDF (Sociaal Domein Friesland) die namens de Friese gemeentes optreedt. 

We bekijken per individu de mogelijkheden om in ons gezinshuis te komen wonen.
Er is veel mogelijk in begeleiding en ondersteuning, in nauw overleg met de plaatsende instantie en ouders.
We maken een persoonlijk plan van aanpak met alle betrokken wanneer een jeugdige bij ons geplaatst wordt.
Bij vragen of interesse, zijn wij te bereiken via de gegevens aan de rechterkant of via het contactformulier. Aanmelding verloopt via Driestroom, daarbij kunnen wij ondersteunen.
Contra-indicaties voor plaatsing in gezinshuis Woonst:

Gezien de setting gezinshuis, aanwezigheid van kwetsbare kinderen en eigen kinderen van de gezinshuisouders, gelden de volgende contra-indicaties.
– Ernstige gedragsproblemen, zoals fysieke agressie, die omwille van de veiligheid van de       jongere en anderen vragen om een       besloten, gesloten of drie milieu- voorziening.
- Ernstige verslavingsproblematiek, wanneer die een belemmering vormt voor het wonen         binnen de context van het gezinshuis.
- Ernstige psychiatrische problematiek wanneer die een belemmering vormt voor het                 wonen binnen de context van het gezinshuis.
- Ernstige seksuele problematiek wanneer deze een risico oplevert voor de jongere zelf of       anderen binnen de context van het gezinshuis.